___________________________________________________________________________________________

. it was christmas eve babe, in the drunk tankDecembertortyren är överallt i form av julmusik. Förra året samlade jag acceptabel och nästan-acceptabel julmusik i en playlist, och det är antagligen den enda i kategorin där du hittar Fairytale of New York nio gånger (För alla vet att det är den enda jullåten som man faktiskt vill höra). Här är den; den enda julplaylisten där du slipper höra Mariah Carey waila:

SANTA AND JESUS SAYS "KILL GRINCH, KILL SCROOGE, KILL JACK THE PUMPKIN KING, AND LET'S LISTEN TO FAIRY TALE OF NEW YORK"

(photos taken in haga, by me)