___________________________________________________________________________________________

cat people (part one)

CAT STEVENS - THE WIND
Amanda Broomé och vilsen katt, dokumenterat av mig i April